בדיקות אנלייזר ללוחות חשמל

מדידות לזיהוי ספייקים ונפילות, זיהוי תופעות מעבר והרמוניות

הפרעות ברשת גורמות נזקים לצרכני החשמל , והינם גורם לדעיכות והלם ברשת .

דבר הגורם לנזקים בהנעת מנועים , וכניסות צרכנים ללא תיאום.

על ידי ניתור ניתן לזהות הפרעות אלו ובסיום הניתור יופק דוח לשיפור ההפרעות ברשת החשמל