Picture of מני סגל

מני סגל

מני סגל יועץ חשמל וקרינה, בעל ומנהל חברה קטנה מהידועות והיציבות במדינה, העוסקת למעלה מ 30 שנים, בכל שלבי העבודות בעולם הקרינה. החל משלב החיזוי והמדידות וכלה בשלב פתרונות. החברה בשיתוף פעולה הדוק עם החברות הגדולות בארץ, והגיעה להישגים מרשימים.

מה היא רמת הקרינה המותרת ומדוע להזמין מומחה קרינה

אחת הסכנות הסביבתיות החמורות בימינו היא קרינה שיוצאת ממכשירים חשמליים וסלולריים שונים בסביבתנו. ברמה היומית אין אנו מודעים לכמות הקרינה אליה אנו חשופים ולהשלכות של קרינה זו על בריאותנו ובריאות ילדינו.

מה היא קרינה אלקטרומגנטית ומדוע חשוב להזמין בודק קרינה לביצוע בדיקת קרינה

השימוש בחשמל חושף אותנו לקרינה אלקטרומגנטית הנוצרת על ידי שלושה גורמים שונים: אחד הוא עצמת הזרם החשמלי במכשיר. השני הוא הקרבה של האדם לזרם החשמלי והשלישי הוא משך הזמן של הקרבה לזרם החשמלי. כל אלו יוצרים קרינה שעלולה להיות מסוכנת ומזיקה.

מה היא רמת הקרינה המותרת?

את רמת הקרינה הנוצרת מהשדות המגנטיים בסביבתם של מכשירי החשמל ניתן למדוד על פי ערכים שנקראים מיליגאוס. משרד הבריאות קבע כי רמת חשיפה מירבית לקרינה המותרת לאדם היא 4 מיליגאוס בלבד. אם כאשר החשיפה היא ארוכה ומתמשכת. המשרד להגנת הסביבה קבע כי סף החשיפה לאדם לא יעלה על 2 מיליגאוס בממוצע למשך יום אחד בממוצע.

כאן עולה השאלה, איך נדע מה היא רמת הקרינה לה אנו חשופים במקומות העבודה שלנו, בביתנו. מה היא רמת החשיפה לקרינה שאליה חשופים ילדינו ומשפחתנו.

אין צורך לנחש את רמת הקרינה ולא מומלץ להסתמך על מדבקות היצרן המוצמדות למכשירי החשמל וזאת משום שתיתכן סטייה מהנתונים הרשומים על המכשיר לאורך השנים והשימוש.

הפתרון היחיד וההכרחי הוא להזמין בודק קרינה מומחה ומקצועי שיידע לבדוק את הסביבה שלנו ולקבוע לאיזו רמת קרינה אנו חשופים. בדיקת קרינה נעשית באמצעות מכשירי מדידה מיוחדים לכך ויש את הצורך בידע מקצועי לשם קריאת הנתונים וניתוחם.

בדיקת קרינה תעשה על ידי מומחים בתחום בלבד אשר קיבלו התר לעסוק בכך על ידי המשרד להגנת הסביבה הוא בנוסך לכך מכשירי המדידה שלהם עוברים קיעול במעבדות מורשות אחת לשנה וזאת עלינו לוודות מול בודק הקרינה אותו אנו מזמינים ובנוסף לזאת ונוודא כי לבודק הקרינה שהזמנו יש את הרישיונות המתאימים ואת הרמה המקצועית הנדרשת.

שתף את המאמר