מה היא רמת הקרינה המותרת ומדוע להזמין מומחה קרינה

אחת הסכנות הסביבתיות החמורות בימינו היא קרינה שיוצאת ממכשירים חשמליים וסלולריים שונים בסביבתנו. ברמה היומית אין אנו מודעים לכמות הקרינה אליה אנו חשופים ולהשלכות של קרינה זו על בריאותנו ובריאות ילדינו. מה היא קרינה אלקטרומגנטית ומדוע חשוב להזמין בודק קרינה לביצוע בדיקת קרינה השימוש בחשמל חושף אותנו לקרינה אלקטרומגנטית הנוצרת על ידי שלושה גורמים שונים:…