Picture of מני סגל

מני סגל

מני סגל יועץ חשמל וקרינה, בעל ומנהל חברה קטנה מהידועות והיציבות במדינה, העוסקת למעלה מ 30 שנים, בכל שלבי העבודות בעולם הקרינה. החל משלב החיזוי והמדידות וכלה בשלב פתרונות. החברה בשיתוף פעולה הדוק עם החברות הגדולות בארץ, והגיעה להישגים מרשימים.

מהי קרינה מרשת החשמל?

בסביבת קווי מתח ותחנות השנאה ניצבים שדות חשמליים ומגנטים.
בעקבות מחקרים רבים המתפרסמים בשנים האחרונות גוברת הדאגה בקרב הקהילה המדעית באשר לאפשרות הפגיעה בבריאות האדם כתוצאה מהשפעות הקרינה הנפלטת מרשת החשמל על גוף האדם.

בישראל קבע המשרד לאיכות הסביבה סף חשיפה בריאותי לשדה מגנטי של 1000MG ולשדה חשמלי 5000V/M .
חשוב להדגיש כי סף זה מתייחס לחשיפה קצרת מועד.

החל משנת 2001 המשרד לאיכות הסביבה המליץ לכל גורמי התכנון הסביבתי ולחברת החשמל לתכנן ולהפעיל את קווי המתח ומתקני ההשנאה החדשים כך שלא יגרמו לחשיפת הציבור לשדה מגנטי העולה על 10MG בממוצע ע"פ 24 שעות ביממה.
ראוי לציון כי הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע ב 2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על 2MG ,הם גורם אפשרי לסרטן.

מדידות קרינה מרשת החשמל מתחלקות לסוגים שונים:
א. מדידת קרינה מארונות חשמל – ארונות חשמל הינם מקור רב עוצמה לשדות מגנטיים . במידה וקיים אזור בו
שוהה אוכלוסיה בסמיכות לארון חשמל קיימת אפשרות לחשיפה גבוהה לקרינה מגנטית.
ב. מדידת קרינה משנאים ומקווי מתח עליים – שנאים נמצאים על עמודי חשמל באזורי מגורים ובחדרי שנאים
בבנינים. בשנאים זורמים זרמים גבוהים וקיימת מהם הקרנה של שדות מגנטים בתדרי הרשת. במצב בו
ממוקם שנאי בקרבה של מספר מטרים , עלולה להיווצר קרינה מגנטית גבוהה לשוהים בסמיכות לו. לגבי מתח
עילי המשמש להעברה של הספקים גבוהים של החשמל, קווים אלה מייצרים שדה חשמלי ושדה מגנטי גבוה
במיוחד בקרבתם ומתחתם. לכן בסמוך לבתי מגורים הקרובים לקווים אלו יתכנו עוצמות קרינה גבוהות
אשר דורשות בדיקות קרינה ומדידות עוצמה.
ג. מדידת קרינה מחימום ריצפתי- שיטת חימום זו הינה שיטה בה מחדירים גופי חימום חשמליים מתחת לרצפה,
כאשר מופעל החימום עובר בגופי החימום זרם חשמלי הגורם לחימום גופי החימום ובהמשך לחימום הריצפה.
אולם הזרם אשר גורם לחימום גוף החימום והרצפה גורם לשדה מגנטי חזק באזור הרצפה המחוממת. שדה זה
עלול להגיע לרמות הגבוהות מהערכים המומלצים ע"י המשרד לאיכות הסביבה ויכול להוות סכנה מוחשית לילדים קטנים הזוחלים על הרצפה. ראוי לציין כי מחקרים אמפידיולוגים מצביאים על כך כי בחשיפה של 3-4MG ישנם פי שניים מיקרי לוקמיה בילדים מאשר ברמות חשיפה נמוכות יותר.

ד. מדידת קרינה מסדיני חימום חשמליים.

בדיקות קרינה ELF
בישראל מוצבים קווי מתח גבוה בסמוך בסמוך לבנייני מגורים, בתי ספר, מבני ציבור ועוד.
ובכך קיימת האפשרות לחשיפה של עוצמות גבוהות של השדה המגנטי.

התקשרו עוד היום לוודא שאתם בטוחים

צויין כי רמת השדה האופיינית לציבור הרחב אינה עולה על 0.4MG .
ירותי המדידה הניתנים ע"י המשרד הינם בהיתר שירות מספר 2162-01-4 של המשרד להגנת הסביבה
הנחיות עדכניות לגבי חשיפת האוכלוסיה לקרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל לפי המלצות המשרד להגנת הסביבה.

שתף את המאמר