פתרונות למיגון בפני קרינה

חברתי בשיתוף עם חברה המתמחה במתן אפיון והתאמת פתרונות מיגון וסיכוךשל מרחבי מבנה מקרינה אלקטרומגנטית , מספקת פתרונות המתאימים למיגון מפני קרינה אלקטרומגנטית (קרינה בלתי מייננת), קרינה זו היא הקרינה הנפלטת מהאנטנות המוצבות ע"י חברות הסלולר השונות .בנוסף, הפתרונות מתאימים גם לעסקים או גופים ציבוריים המעוניינים לסגור מרחבים מסוימים במבנה שלהם מפני חדירה לא חוקית…

מהי קרינה מרשת החשמל?

בסביבת קווי מתח ותחנות השנאה ניצבים שדות חשמליים ומגנטים.בעקבות מחקרים רבים המתפרסמים בשנים האחרונות גוברת הדאגה בקרב הקהילה המדעית באשר לאפשרות הפגיעה בבריאות האדם כתוצאה מהשפעות הקרינה הנפלטת מרשת החשמל על גוף האדם. בישראל קבע המשרד לאיכות הסביבה סף חשיפה בריאותי לשדה מגנטי של 1000MG ולשדה חשמלי 5000V/M .חשוב להדגיש כי סף זה מתייחס לחשיפה…