Picture of מני סגל

מני סגל

מני סגל יועץ חשמל וקרינה, בעל ומנהל חברה קטנה מהידועות והיציבות במדינה, העוסקת למעלה מ 30 שנים, בכל שלבי העבודות בעולם הקרינה. החל משלב החיזוי והמדידות וכלה בשלב פתרונות. החברה בשיתוף פעולה הדוק עם החברות הגדולות בארץ, והגיעה להישגים מרשימים.

כמה קרינה אלקטרומגנטית יש לנו במפעל? פתרונות מיגון קרינה יעילים

 

מה הינו מיגון קרינה אלקטרומגנטית?

כל יום, כמעט כל אחד ואחת מכם נחשף לכמות כל שהיא של קרינה אלקטרומגנטית. קרינה זאת נפלטת ממנעד רב של מקורות, כשבין השאר עסקינן הודות קווי מתח גבוה, מכשור חשמלי וכיוצא בזאת. הקרינה האלקטרומגנטית הינה חפה מטעם, ריח, או גוון, אך הנכם חשופים אליה בכל אזור, בין אם במפעל ובין אם בבית שלכם ובכל עת נתונה. בכל חלל שבו זורם חשמל, במידה ומדובר בחיווט ביתי, קווי מתח גבוה או כבלים – סביב הזרם החשמלי נוצרים שדות אלקטרומגנטיים. את עוצמת השדה מודדים ביחידות של מיליגאוס, כאשר מתחת לקווי מתח גבוה עוצמת השדה עשויה להגיע גם ל- מאתיים מיליגאוס, בסמוך למכשיר חשמלי, כמו למשל – מכונת כביסה.

שדות אלו, אשר נוצרים סביב שנאים, לוחות חשמל, או קווי מתח, מכונים שדות ELF בשל כך כי הינם מתאפיינים בתדרים נמוכים ביותר. בעצם, במרבית המדינות אשר על פני הגלובוס אספקת החשמל נערכת בתדר של בין חמישים לבין שישים הרץ או מחזורים לשנייה. ככל שמתרחקים מהמקור, אשר מייצר את השדה, העוצמה שלו מואטת ובהתאמה, ככל שמתקרבים למקור, עוצמת השדה מתעצמת.

פתרונות מיגון קרינה יעילים

ביצוע של בדיקת קרינה בטרם המיגון נחוצה בהחלט, על מנת למצוא את מקורות הקרינה ועל מנת לתכנן ולאמוד את סוגי המיגון הנדרשים וצורת ההתקנה שלהם. בדיקת קרינה בתום המיגון מחויבת המציאות, על מנת לוודא שהמיגון תוכנן והותקן באופן מיטבי, כדי לוודא כי הינו מצליח לעמוד במטלה וכן על מנת לוודא שאין כל הפתעה בשטח שאין חשבתם עליה בעת התכנון.

פתרונות מיגון נגד קרינה

פתרונות מיגון נגד קרינה

בטרם המיגון ובתום המיגון יש לצמצם מקור קרינה פנימי – משמעותי שתבינו כי עריכת מיגון קרינה לחדר, למפעל ולקיר ולאחר מכן שימוש בתוך המקום הממוגן בציוד פולט קרינה לא מקורו בדבר מושכל. בגין היבט טכני מומלץ ביותר להמעיט במקור הקרינה הפנימי בטרם ובסוף המיגון.

מיגון קרינה בתדר נמוך – רק קצת חומרים עשויים לבלוע או להסיט שדה מגנטי בתדר נמוך ומחיר החומרים הללו לרוב רב ביותר. מאידך, שדה מגנטי בתדר נמוך דועך בתום מרחק קטן. בשני האפיונים הללו תסתייעו כאשר תגיעו למגן מפאת קרינה בתדר נמוך. החומרים שתשתמשו בהם יהיו מורכבים מתכונות מגנטיות ספציפיות שיערכו הסטה או בליעה של השדה. בשל כך כי השדה המגנטי ינסה למצוא את דרכו מסביב למכשול זה, תיאלצו בכל עת לוודא כי המכשול הינו די גדול, על מנת שבדרך השדה המגנטי יאבד מכוחו ומעוצמתו. בכל מצב של מיגון פסיבי של קרינה בתדר נמוך, תעשו שימוש במנעד רב של מתכות שעשויות מכל מיני תכונות מגנטיות, אחת על השנייה וזאת בהתאם לעוצמת השדה ולמקור הקרינה.

 

להזמנת ייעוץ קרינה אצל מני סגל ליחצו כאן

שתף את המאמר