Picture of מני סגל

מני סגל

מני סגל יועץ חשמל וקרינה, בעל ומנהל חברה קטנה מהידועות והיציבות במדינה, העוסקת למעלה מ 30 שנים, בכל שלבי העבודות בעולם הקרינה. החל משלב החיזוי והמדידות וכלה בשלב פתרונות. החברה בשיתוף פעולה הדוק עם החברות הגדולות בארץ, והגיעה להישגים מרשימים.

חשיפה לקרינה במקומות עבודה-דעו זכויותיכם

מני סגל בדיקות קרינה ומיגון בע"מ

דעו את זכויותיכם בנוגע לבדיקות ומיגון בפני קרינה .
קרינת חשמל הינה שפייה מגנטית ) קרינה אלקטרומגנטית =קרינת ELF )קרינה זו שנוצרת על
ידי שימוש בצרכני חשמל הצורכים כמות גבוהה של אנרגיה, או מתשתית ההולכה של האנרגיה

קרי, תשתיות ההולכה של חברת החשמל, לדוגמה קווי מתח עליון/על גבוה ונמוך + תשתיות של
שנאים, ארונות סעף, כבלי חשמל ברשתות, ועוד.
הקרינה עצמה(שפייה מגנטית)הינה נוצרת בקרבת התשתיות מסביב לקווי המתח, תחנות
השנאה, ארונות סעף של חשמל, מערכות גיבוי אלפסק, אשר מהם נוצרים שדות מגנטיים
חשמליים.
קירבה שכזו אל בתי מגורים, מפעלים, משרדים, בתי ספר, גני ילדים, מעונות ילדים, תנועות נוער
,מתנסים, מרכזי תרבות, בקיבוצים/מושבים, בתי קשישים, יכולה להוות מוקד סיכון
בעבור האוכלוסיות אשר שוהות במקומות אותם ציינתי בהקדמה.

קרינה אלקטרומגנטית במקום העבודה, חושפת את העובדים לרמות קרינה גבוהות המסכנות את
בריאותם, על פי חוק חייב המעביד לדאוג לבטיחות וגהות לעובדיו במקום העבודה, ולמנוע את
חשיפתם אל הקרינה.
וזאת על פי חוק הקרינה תשס"ו 6002 סעיף 11, חשיפת העובד לקרינה נחשבת לעבירה, ועל
המעביד מוטלת החובה למנוע את חשיפתם של עובדיו לכל סוגי הקרינה .
" נושא משרה בתאגיד חייב לפקח, ולעשות ככול שניתן למניעת עבירות בידי התאגיד או בידי
עובד מעובדיו: המפר חובה זו, דינו – קנס ", אני חושב שבעברית פשוטה ניתן להבין מהציטוט
האחרון שבכל מקום עבודה יחול החוק, והאחריות מוטלת אל פתחם של ברי הסמכה, והם אינם
יכולים לחמוק מקיום החוק.
בואו ונפזר אגדות המסתובבות להם בארצנו, הקיר חוסם את הקרינה – אגדה מספר אחת
נמקם ארונות עץ אשר יחסמו את הקרינה מלוחות החשמל – אגדה מספר 6
נצבע את הקירות עם צבע המכיל עופרת – אגדה מספר 3
ואני יכול להפליג עם האגדות עוד ועוד, מיגון בפני קרינה הינו אומנות בפני
עצמה, ואין קיצורי דרך.

לכן בזיהוי מצב כחשוד במקום עבודה, או במוסדות חינוך ותרבות ,או במקומות מגורים בהם
מתקיים מצב בו אתם שוהים בקרבת לוח חשמל, או בקרבת חדר שנאים, או בסמיכות לקווי מתח
נמוך או גבוה, במקרים שכאלה יקירכם שוהים בצמידות אל שפייה מגנטית = קרינה
אלקטרומגנטית = סכנה בריאותית
דעו לכם – לוחות חשמל גדולים ומרכזיים עשויים ליצור שדה מגנטי בעוצמה גדולה מאוד
ולהוות סיכון בריאותי לשוהים שהייה ארוכה בקרבתם !!
כנ"ל לגבי שנאים – ב 6 המקרים עוצמת הקרינה הינה פונקציה של עוצמת הזרם, אשר היא נגזרת
כמובן מגודל השנאי והניצולת שלו, ככול שהניצולת שלו גדולה יותר, כך גם רמות הקרינה גדלים
וכנ"ל לגבי לוחות החשמל.

על החתום:
מני סגל- בדיקות קרינה, בדיקות חשמל, בדיקות רעש
חוות דעת מומחה הקבילה בבתי משפט.
נייד: 052-8755666/ טלפקס: 04-8480554
דוא"ל : menisegall@gmail.com  אתר : meni-segall.com

שתף את המאמר