זהירות –מגפה חדשה !

מני סגל בדיקות קרינה ומיגון בע"מ. זהירות –מגפה חדשה !- דעו את זכויותיכם בנוגע לבדיקות ומיגון בפני קרינה . קרינת חשמל הינה שפייה מגנטית ) קרינה אלקטרומגנטית =קרינת ELF ) ,קרינה זו שנוצרת על ידי שימוש בצרכני חשמל הצורכים כמות גבוהה של אנרגיה ,או מתשתית ההולכה של האנרגיה ,קרי תשתיות ההולכה של חברת החשמל ,…