חשיפה לקרינה במקומות עבודה-דעו זכויותיכם

מני סגל בדיקות קרינה ומיגון בע"מ. דעו את זכויותיכם בנוגע לבדיקות ומיגון בפני קרינה . קרינת חשמל הינה שפייה מגנטית ) קרינה אלקטרומגנטית =קרינת ELF )קרינה זו שנוצרת על ידי שימוש בצרכני חשמל הצורכים כמות גבוהה של אנרגיה, או מתשתית ההולכה של האנרגיה קרי, תשתיות ההולכה של חברת החשמל, לדוגמה קווי מתח עליון/על גבוה ונמוך…