Picture of מני סגל

מני סגל

מני סגל יועץ חשמל וקרינה, בעל ומנהל חברה קטנה מהידועות והיציבות במדינה, העוסקת למעלה מ 30 שנים, בכל שלבי העבודות בעולם הקרינה. החל משלב החיזוי והמדידות וכלה בשלב פתרונות. החברה בשיתוף פעולה הדוק עם החברות הגדולות בארץ, והגיעה להישגים מרשימים.

בדיקות קרינה מרשתות הסלולר

קרינת RF הינה גלי רדיו אשר יוצאים מאנטנות השידור ויוצרים שדות אלקטרומגנטים הנשלחים לכל הכיוונים לצורכי שידור, או בכיוון אחד באלומה צרה לצורך תקשורת מנקודה לנקודה.

בתחום קרינה זו נמצאים אתרי השידור של חברות הסלולר כדוגמת החברות הבאות:

סלקום תקשורת בע"מ

פלאפון תקשורת בע"מ

פרטנר תקשורת בע"מ

מירס תקשורת בע"מ

וכן אתרים כגון:

תחנות רדיו למיניהם

אתרי שידור חברת בזק

אתרי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

חשיפה לקרינת רדיו ברמות הגבוהות מהמותר עלולות לגרום להשפעות בריאותיות הנובעות מחימום הגוף באופן העלול לפגום בפעילות תאי העצב, פגמים בזיכרון ,נזק לרקמות וגם לעקת חום. מחקר אשר בוצע באוניברסיטת ת"א ע"י פרופסור רפי קירנשטיין והוצג ביריד למחקר רפואי שנערך בפקולטה לרפואה באוניברסיטה. מצא כי קרינה סלולרית גורמת לנזקים גנטיים בחשיפה ארוכת טווח. המחקר בדק כיצד מגיבים תאי המערכת החיסונית של בני אדם לחשיפה של קרינה בתדר של 830MGhz (בדומה לתדר בו עובדות החברות הסלולריות) במשך 72 שעות רצופות. נמצא כי הקרינה גרמה לפגמים בשכפול החומר התורשתי שנוצר בתהליך החלוקה התאי. אי יציבות החומר התורשתי מאפיינת את התהליך הסרטני בגוף.

בהתבסס על המלצות הוועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת, שאומצו ע"י ארגון הבריאות העולמי. קבע המשרד לאיכות הסביבה סף חשיפה בריאותי לקרינה זו שהוא 450Mw/cm2

כמו כן לגבי מקומות בהם שוהים אנשים דרך קבע, המשרד לאיכות הסביבה קבע סף חשיפה סביבתי שערכו 10% מהסף הבריאותי שהוא 45Mw/cm2

המשרד לאיכות הסביבה פרסם לאחרונה (מאי 2005) טבלת רמות החשיפה לקרינה בלתי מייננת בהתאם לתדר.

שירותי המדידה הנתונים ע"י המשרד הינם בהיתר שירות מספר 2162-01-6 של המשרד להגנת הסביבה.

האם אתם חשופים לקרינה אלקטרו-מגנטית???

הבריאות קודמת להכול!

הזמינו בדיקת קרינה עוד היום 052-8755666

מני סגל מתחייב לביצוע בדיקות קרינה אובייקטיביות

שתף את המאמר