בדיקות תרמוגרפיות

בידך למנוע שריפות ותקלות חשמל

הדמית תרמוגרפיה

משרדי מספק מגוון שירותים המאפשרים את מניעת השריפות:

סריקת לוחות חשמל במצלמת אינפרא-אדום כלי למניעת שריפות ותקלות חשמל הנובעות מכשל חשמלי לוחות ומערכות חשמל.
איתור מוקדם במצלמת אינפרא-אדום עוזר בפרמטרים הבאים:

  • הקטנת שריפות
  • מניעת השבתה לא צפויה

דרכי טיפול בליקויים:

  • ליקוי פנימי, רכיבים זולים- החלפה
  • ליקוי פנימי, רכיבים יקרים – החלפה או שיפוץ
  • מגעים רופפים- פירוק המגע, בדיקת מצב החיבורים והמשך טיפול בהתאם לנדרש
  • נעל כבל, חיתוך נעל הכבל הישנה והתקנת נעל כבל תיקנית חדשה
  • עומס עקב זרם גבוה, ניתוח הסיבות לעומס ומתן פתרונות "תפורים" למצב לדוגמא ע"י הגדלת חתך הכבל ומפסק המגן.

הבדיקה מבוצעת במהלך השוטף של העבודה ואינה מצריכה השבתה או ניתוק מהזרם.