מיגון קרינה

חברת "מני סגל בדיקות קרינה ומיגון בע"מ" מתמחה במתן אפיון והתאמת פתרונות מיגון וסיכוך של מרחבי מבנה מקרינה אלקטרומגנטית, מספקת פתרונות המתאימים למיגון מפני קרינה אלקטרומגנטית (קרינה בלתי מייננת), קרינה זו היא קרינה הנפלטת מהאנטנות המוצבות ע"י חברות הסלולר השונות ותשתיות רשתות החשמל למיניהן .

בנוסף, הפתרונות מתאימים גם לעסקים או גופים ציבוריים המעוניינים לסגור מרחבים מסוימים במבנה שלהם מפני חדירה לא חוקית ( ציתות ) או למנוע יכולת של תקשורת אלחוטית מתוך המבנה אל מחוצה לו

מיגון קרינה בחדרי שנאים

החברה מציעה שירות מהנדס ומודד קרינה מקצועי ובעל הסמכה מהמשרד להגנת הסביבה . ברשות החברה כל הציוד והאמצעים הנדרשים למדידות קרינה מדויקות , תוכנות ייעודיות לניתוח נתונים ולחיזוי קרינה במבנים ופתרונות מיגון חדשניים ואיכותיים . החברה מתמחה בהתקנת פתרונות מיגון קרינה בחדרי שנאים , בארונות חשמל , במוסדות חינוך ובמקומות עבודה . לאחר בדיקה מקצועית של רמת קרינה האלקטרומגנטית מחדר השנאים ממליצה החברה על פתרונות המיגון האפקטיביים ביותר על מנת להפחית את הקרינה המסוכנת בהתאמה להמלצת המשרד להגנת הסביבה , החברה מציעה שני פתרונות מיגון עיקרים – לפני הקמת חדר השנאים או הכנסת השנאים לתוכו ופתרונות מיגון לחדרי שנאים בפעולה . בסיום המיגון מבצעת החברה בדיקה נוספת על מנת לוודא את השגת היעד

מיגון קרינה במוסדות הציבור

מני סגל בדיקות קרינה מתמחה במדידות קרינה אלקטרומגנטית ובהתקנת פתרונות מיגון מתקדמים

ישנן שתי שיטות מיגון בסיסיות מפני שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל :(Hz50)

מיגון קרינה פסיבי  – הפחתת השדה המגנטי ע"י ביצוע מיסוך בין מקור השדה המגנטי לבין האזור בו אנו מעוניינים לצמצם את רמות השדה המגנטי . המיסוך יתבצע ע"י חומרים בעלי מוליכות חשמלית ואו מגנטית גבוהה מאד שיותקנו בתווך בין המקור לבין האזור עליו אנו רוצים להגן . סוג נוסף של מיגון פסיבי עושה שימוש בתילים מוליכים המותקנים בקרבת קווי תמסורת ויוצרים שדות מנוגדים כתוצאה מההשראה האלקטרומגנטית – פחות נפוץ .

מיגון קרינה אקטיבי –  הפחתת השדה המגנטי ע"י שימוש באמצעי חישה המנטרים את השדה המגנטי בסביבה המועדת למיגון כל הזמן ומפעילים משוב חשמלי בסלילי ביטול היוצרים שדות מנוגדים בתוך השטח הממוגן . על שיטה זו יינתן הסבר נרחב בהמשך .

בניית תוכנית מיגון

כאשר אתם חשופים לקרינה גבוהה במקום מגוריכם או במקום עבודתכם גם מהחלונות וגם מהקירות הפונים לאנטנה סלולרית הממוקמת בסמוך, אתם זקוקים למיגון על החלונות ועל הקירות גם יחד.

חבילת המיגון כוללת מיפוי רמות הקרינה באזורים השונים במבנה, בניית תכנית מיגון בהתאם למיפוי רמות הקרינה וציפוי קירות וחלונות המבנה בחומרי המיגון הנזכרים לעיל. לבסוף יבוצע מיפוי רמות הקרינה לאחר המיגון .