קרינה במבנים: זיהוי חוסר איזון אלקטרו-מגנטי ופתרונות אפשריים

 

הקדמה

זיהוי חריגות קרינה גבוהות במהלך מדידות קרינה במבנים עשוי להצביע על מספר גורמים, ביניהם חוסר איזון אלקטרו-מגנטי (EMC) במערכות החשמל. חוסר איזון זה עלול להיגרם ממגוון גורמים, ועלול להשפיע על בריאותם של דיירי המבנה ועל תפקודן התקין של מערכות חשמליות, ועל בריאות השוהים במבנים.

 

מהי תאימות אלקטרו-מגנטית (EMC)?

EMC היא תחום העוסק בהפחתת השפעות הדדיות בין מערכות חשמליות ואלקטרוניות. במילים אחרות, EMC נועד להבטיח שסביבה אלקטרו-מגנטית לא תפריע לתפקוד תקין של ציוד חשמלי ואלקטרוני, ולבריאות השוהים במיבנים.

 

כיצד ניתן לזהות חוסר איזון אלקטרו-מגנטי?

זיהוי חוסר איזון אלקטרו-מגנטי יתבצע על ידי מדידות קרינה מקצועיות. מדידות אלו יתבצעו על ידי בודק קרינה מוסמך, תוך שימוש בציוד מתאים.

 

מהם הגורמים האפשריים לחוסר איזון אלקטרו-מגנטי?

להלן מספר דוגמאות לגורמים אפשריים לחוסר איזון אלקטרו-מגנטי:

 • זרמים טועים:

זרמים אלו זורמים במוליכים חשמליים ללא כוונה, ועלולים להשפיע על תפקודן התקין של מערכות חשמליות. זרמים טועים יכולים להיגרם ממגוון גורמים, כגון תקלות במוליכים, חיבורים לקויים ועוד

 • חוסר איזון פאזות במערכות תלת פאזיות:

במערכות אלו, זרם חשמלי זורם דרך שלושה מוליכים (פאזות). חוסר איזון בין זרמים אלו עלול להוביל לחוסר איזון אלקטרו-מגנטי. חוסר איזון פאזות יכול להיגרם כתוצאה מחיבורים לקויים, תקלות במוליכים, או עומס לא אחיד על הפאזות.

 • אפוסים כפולים:

התקנת אפוס כפול, המשמש להארקה, עלולה לגרום לחוסר איזון אלקטרו-מגנטי. התקנה לא נכונה של אפוס כפול עלולה ליצור לולאת זרם לא רצויה, הגורמת להפרעות אלקטרו-מגנטיות.

 • שיטת הגנה בפני חשמול שאינה מתאימה:

שיטות הגנה מסוימות, כגון הארקה TN-S, אינן מתאימות לכל סוגי המתקנים החשמליים. שימוש בשיטה לא מתאימה עלול להוביל לחוסר איזון אלקטרו-מגנטי. בחירת שיטת ההגנה צריכה להיעשות על ידי חשמלאי בודק תוך התחשבות בסוג המתקן החשמלי ובתנאי הסביבה.

 

כיצד ניתן לפתור חוסר איזון אלקטרו-מגנטי?

פתרון חוסר איזון אלקטרו-מגנטי יתבצע על ידי צוות מקצועי הכולל בודק קרינה מוסמך ובודק חשמל מורשה. הצוות יבצע את הפעולות הבאות:

 • ביצוע בדיקות מקיפות:

הבדיקות יכללו מדידות קרינה, ניתוח מערכת החשמל ובדיקת תקינות מערכות הארקה. בודק קרינה מוסמך יבצע את מדידות הקרינה בעזרת ציוד מתאים, ובודק חשמל מורשה יבדוק את מערכת החשמל ויבחן את תקינות רכיביה.

 

כיצד ניתן לפתור חוסר איזון אלקטרו-מגנטי?

פתרון חוסר איזון אלקטרו-מגנטי יתבצע על ידי צוות מקצועי הכולל בודק קרינה מוסמך ובודק חשמל מורשה. הצוות יבצע את הפעולות הבאות:

 

 • איתור הגורם לחוסר איזון:

לאחר ביצוע הבדיקות, הצוות ינתח את הממצאים ויאתר את הגורם לחוסר איזון אלקטרו-מגנטי. איתור הגורם יתבסס על ניתוח נתוני מדידות הקרינה, תקינות מערכת החשמל וניסיון הצוות המקצועי.

 • נקיטת צעדים מתאימים לתיקון הבעיה:

לאחר איתור הגורם לחוסר איזון, הצוות ימליץ על צעדים מתאימים לתיקון הבעיה. צעדים אלו עשויים לכלול:

 • תיקון תקלות במוליכים חשמליים
 • החלפת רכיבים פגומים במערכת החשמל
 • התקנת מערכות סינון קרינה
 • שינוי שיטת הגנה בפני חשמול
 • ביצוע עבודות חשמל לתיקון חיבורים לקויים

* עדכון חברת החשמל (חח"י):

לאחר ביצוע תיקונים, יש לעדכן את חח"י בדבר שינויים שבוצעו ולהעביר דוחות חתומים על ידי בודק קרינה מוסמך ובודק חשמל מורשה. עדכון חח"י חשוב לתיעוד השינויים שבוצעו ולשם שמירה על תקינות מערכת החשמל.

 

חשיבות הטיפול בחוסר איזון אלקטרו-מגנטי

הטיפול בחוסר איזון אלקטרו-מגנטי חשוב ביותר, הן מבחינה בריאותית והן מבחינה תפקודית:

 • בריאות: חשיפה ממושכת לקרינה גבוהה עלולה להזיק לבריאות. חוסר איזון אלקטרו-מגנטי עלול להגביר את רמות הקרינה בבית, ועל כן חשוב לטפל בו בהקדם האפשרי.
 • תפקוד תקין של מערכות חשמליות: חוסר איזון אלקטרו-מגנטי עלול להשפיע על תפקודן התקין של מערכות חשמליות בבית. פגיעה זו עלולה לגרום לתקלות במכשירים חשמליים, להפסקות חשמל ולפגיעה בביצועים של מערכות אלקטרוניות.

 

לסיכום

זיהוי ופתרון חוסר איזון אלקטרו-מגנטי בבית חשובים ביותר לשמירה על בריאותם של דיירי המבנה ועל תפקודן התקין של מערכות חשמליות. צוות מקצועי הכולל בודק קרינה מוסמך ובודק חשמל מורשה יוכל לבצע את הבדיקות הדרושות, לאתר את הגורם לחוסר איזון ולבצע את התיקונים הנחוצים.