Picture of מני סגל

מני סגל

מני סגל יועץ חשמל וקרינה, בעל ומנהל חברה קטנה מהידועות והיציבות במדינה, העוסקת למעלה מ 30 שנים, בכל שלבי העבודות בעולם הקרינה. החל משלב החיזוי והמדידות וכלה בשלב פתרונות. החברה בשיתוף פעולה הדוק עם החברות הגדולות בארץ, והגיעה להישגים מרשימים.

שיטות מיגון בפני שדות מגנטים בתדר רשמת החשמל

בשיטות מיגון בפני שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל ,ישנן שתי שיטות מיגון בסיסיות .

האחת מיגון קרינה פסיבית .

בשיטה זו הפחתת השדה המגנטי מתבצעת ע"י ביצוע הלכה למעשה מיסוך בין המקור המקרין את השדה המגנטי ,לבין האזור בו נמצאים ,ושוהים בני האדם במצב של שהייה ממושכת ,ואשר שם אנחנו רוצים ,שואפים ,ומצליחים למגן ,ולהפחית את רמות הקרינה אל הערכים הנדרשים .

 

שיטה נוספת : מורכבת יותר הינה מיגון קרינה אקטיבי – בשיטה זו אנו עושים שימוש באמצעי חישה המנטרים את השדה המגנטי בסביבה המועדת למיגון כל הזמן ,ומפעילים משוב חשמלי בסלילי ביטול היוצרים שדות מנוגדים בתוך השטח הממוגן .

שיטה זו יקרה יותר ,מורכבת יותר,ונדרש תכנון מקדים מורכב ביותר + עבודות נרחבות בשטחים החיצוניים מחוץ למבנים הנדרשים במיגון האקטיבי.

 

על כן השיטה נפוצה ביותר ברחבי מדינת ישראל הינה המיגון הפסיבי שעל פי הערכות זהירות הינו נפוץ בערך של 98% מסך כול מיגוני הקרינה המבוצעים בארץ לעומת כ2% של מיגונים אקטיביים .

ומפה נצא ונבין שבמאמר הבא נרחיב אודות ההדגשים הרצויים והחשובים ביותר עליהם צריך לשים את הדגש בעת בחירת חברה המבצעת את המיגון הפסיבי .

שתף את המאמר