רישוי גנרטורים

טיפול והכנת תיק רישוי עבור הלקוח עד למעמד קבלת היתר הפעלת הגנרטור ע ידי משרד התשתיות .

 

הטיפול כולל :

א. הכנת תוכנית אדריכלית בקנה מידה 1-50.

ב. בדיקת בודק מוסמך לגנרטור.

ג. טיפול בתשלום האגרה.

ד. הכנת תוכנית מערך הארקות של המתקן .

ה. הכנת תוכנית חד קווית של מתקן החשמל .

ו. בדיקת והתאמת מיקומי גנרטור , ומיכל הסולר לתקנות .

ז. ליווי צמוד בטיפול מול משרד התשתיות עד למעמד קבלת ההתר .