בדיקות קרינת RF ממערכות סלולריות ומתקני שידור

קרינת RF הינה גלי רדיו אשר יוצאים מאנטנות השידור ויוצרים שדות אלקטרומגנטים הנשלחים לכל הכיוונים לצורכי שידור, או בכיוון אחד באלומה צרה לצורך תקשורת מנקודה לנקודה.
בתחום קרינה זו נמצאים אתרי השידור של חברות הסלולר וכן אתרים כגון:
תחנות רדיו למיניהם, אתרי שידור חברת בזק,אתרי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ורבים נוספים.

rf new
חשיפה לקרינת רדיו ברמות הגבוהות מהמותר עלולות לגרום להשפעות בריאותיות הנובעות מחימום הגוף באופן העלול לפגום בפעילות תאי העצב, פגמים בזיכרון ,נזק לרקמות וגם לעקת חום.מחקר אשר בוצע באוניברסיטת ת"א ע"י פרופסור רפי קירנשטיין והוצג ביריד למחקר רפואי שנערך בפקולטה לרפואה באוניברסיטה. מצא כי קרינה סללורית גורמת לנזקים גנטים בחשיפה ארוכת טווח. המחקר בדק כיצד מגיבים תאי המערכת החיסונית של בני אדם לחשיפה של קרינה בתדר של 830MGhz (בדומה לתדר בו עובדות החברות הסלולריות) במשך 72 שעות רצופות. נמצא כי הקרינה גרמה לפגמים בשכפול החומר התורשתי שנוצר בתהליך החלוקה התאי. אי יציבות החומר התורשתי מאפיינת את התהליך הסרטני בגוף.

בהתבסס על המלצות הוועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת, שאומצו ע"י ארגון הבריאות העולמי. קבע המשרד לאיכות הסביבה סף חשיפה בריאותי לקרינה זו שהוא 450Mw/cm2

כמו כן לגבי מקומות בהם שוהים אנשים דרך קבע, המשרד לאיכות הסביבה קבע סף חשיפה סביבתי שערכו 10% מהסף הבריאותי שהוא 45Mw/cm2

המשרד לאיכות הסביבה פרסם לאחרונה (מאי 2005) טבלת רמות החשיפה לקרינה בלתי מייננת בהתאם לתדר.

 

טבלת רמות החשיפה בהתאם לתדר
סף חשיפה בריאותי סף חשיפה סביבתי
תחום תדר שדה חשמלי שדה מגנטי צפיפות הספק שדה חשמלי שדה מגנטי צפיפות הספק
(V/m) (A/m) (W/m²) (V/m) (A/m) (W/m²)
800Hz – 3KHz 250/f 5 25/f 0.5
150KHz – 3KHz 87 5 8.7 0.5
1MHz – 150KHz 87 0.73/f 8.7 0.073/f
10MHz – 1MHz* 87/√f 0.73/f 8.7/√f 0.073/f
400MHz – 10MHz** 27.5 0.073 2 8.7 0.023 0.2
2000Mhz– 400MHz*** 1.375X√f 0.0037X√f f/200 0.435X√f 0.00117X√f f/2000
300GHz– 2GHz**** 61 0.16 10 19.4 0.052 1
f – מציין תדר.
* בתחום תדרים זה נכללים תדרי תחנות הרדיו AM.
** בתחום תדרים זה נכללים תדרי תחנות הרדיו FM.
*** בתחום תדרים זה נכללים תדרי הדור הראשון והשני של התקשורת הסלולרית
**** בתחום תדר זה נכללים תדרי הדור השלישי של התקשורת הסלולארית, שידורי מכ"מים
ושידורי לוויינים.

(מקור המשרד לאיכות הסביבה)

בדיקת קרינה RF - מה ההשפעות על גופנו

להלן נתונים על קרינת RF ועל הנזק שלה לגופנו. חשוב להסתמך על ייעוץ של בודק קרינה מוסמך ולא לקחת סיכונים.

  • קרינה פי 2 מהתקן – לא נמצא במערב שום שינוי למעט מחקרים שלא הוכחו שטוענים שגם בעוצמות תקן יתכנו שינויים בתסמונת דם.
  • קרינה פי 10 מהתקן – נצפו שינוים בתפקוד בלוטת -המגן והפרשת בלוטות פנימיות.
  • קרינה פי 32 מהתקן – נצפו שינויים בתמונת דם בדרך כלל חוזר על עצמו לאחר מאה שעות מחשיפה.
  • קרינה פי 400 מהתקן -עליית עומס החום וטמפרטורת הגוף, עלייה בתפוקת הלב, בזרימת-הדם על פני העור ובהזעה, ירידה בתפקודים מנטליים, שינויים פיזיולוגיים אחרים.
  • בחשיפות גבוהות: כאבי-ראש, סחרחורות, טשטוש
  • בחשיפות קיצוניות: התמוטטות המערכת התרמורגולטורית, עד-כדי כשל תרמורגולטורי ומוות

שירותי המדידה הנתנים ע"י המשרד הינם בהיתר שירות מספר 2162-01-6 של המשרד להגנת הסביבה.

 

לקיראה נוספת על מיגון קרינה