בדיקות מערכות סולריות

salolar salolar2

מידע אודות בדיקות מערכות סולריות, ביצוע בדיקות למערכות סולריות הן מבחינת רמות הקרינה האלקטרומגנטית (ELF), והן מבחינת בדיקת תקינות מערכות החשמל של המערכת הסולרית.