מודד קרינה מוסמך

בודק קרינה חיוני על מנת לבדוק את השדות האלקטרומגנטיים והחשמליים הנוצרים בעקבות קיומם של זרמים חשמליים. אופן התפשטותו של השדה הוא כגל המתפשט במרחב וניתן לאפיין אותו בעזרת אורכי גל שונים והתדירות שלהם. התדר החשמלי של רשת החשמל בארץ הוא חמישים הרץ, והוא נחשב לתדר נמוך בהשוואה לשאר התדרים האפשריים לשימוש.

כל אדם נחשף במהלך חייו לשדות חשמליים, הנובעים מהגורמים האלקטרוניים הקיימים סביבנו. התפתחות הטכנולוגיה בשנים האחרונות והימצאותם של מערכות חשמליות בכל מקום בו אנו נמצאים גורמת גם לעליית הקרינה הקיימת באותו אזור, וכל שנה מתפרסמים מחקרים ומאמרים אודות הסכנות בדבר הקרינה מסוגיה השונים.

השימוש באמצעים טכנולוגיים חדישים בהחלט משפר את איכות חיינו, אך לצד זאת קיימות גם סכנות הקשורות להתרחבות והתפשטות הקרינה. על מנת לבדוק אלו מקומות חשופים יותר לקרינה ויש להימנע מלהימצא בקרבתם או לפחות להיות מודעים לסכנות בכך משתמשת חברת החשמל וגורמים אחרים בבודק קרינה המדווח לצוות הביקורת אודות רמת הקרינה של האזור.

התקן הבינלאומי של המשרד לאיכות הסביבה הוא מהמחמירים ביותר בעולם המערבי, אך ישנן מדינות המחמירות יותר כגון שווייץ ואיטליה. עמדתו של המשרד לאיכות הסביבה נקבעת על עקרון זהירות מונעת, הגורם לכך כי לדוגמא קיים חוק האוסר הצבת שנאים בתחומי מוסדות חינוך או בתי ספר.

החוקים למניעת קרינה ונזקיה נקבעו על פי שני עקרונות. האחד הוא חוק משנת 2006, הנקרא חוק קרינה בלתי מייננת. העקרון השני הוא ועדת מומחים שהתכנסה בשנת 2005, וקבעה המלצות לכל נושא השדות המגנטיים הנוצרים עקב רשתות חשמליות.

קיימים מחקרים רבים שבדקו את נושא הקרינה ואת הקשר בין חשיפה לקרינה לבין מחלת הלוקמיה בקרב ילדים. במחקרים אלא נמצא כי כאשר קיימת קרינה ברמה גבוהה מעל התקן, הסיכון ללקות בלוקמיה עולה.

הקו המנחה את הצבת של שנאים או מקורות אנרגיה העשויים לגרום לקרינה הוא עקרון הזהירות המונעת, כלומר בכל מקרה בו קיימת אי וודאות או חוסר ידע מספק בדבר רמת הקרינה וסיכונה, יש לנקוט בגישה מחמירה כלומר להימנע באופן גורם מהצבת מכשירים אלה בקרבת מקומות בהם נמצאים בני אדם באופן קבוע. בכל הנוגע לחשיפה לקרינה קיים משקל משמעותי לכמות הזמן בה נחשפים אל אותה קרינה, כאשר חשיפה ממושכת, לפרק זמן ארוך ובאופן קבוע מגדילה את הסיכון באופן משמעותי. הקשר בין הקרינה לבין מקרים של סרטן לא הוכח באופן חד משמעי, אך קיימים מחקרים המראים לפחות קשר נסיבתי. על פי ההגדרה שנקבעה בשנת 1998 נקבע כי שדות מגנטיים בתדרים מסוימים מוגדרים כגורמים מסרטנים אפשריים בבני אדם.

שדות אלקטרומגנטיים אינם מסוכנים כאשר מדובר על חשיפה לפרק זמן קצר והאדם יכול לשלוט בכמות הזמן בו הוא נחשף ובמרחק בו הוא נמצא ממקור הקרינה. 

למידע נוסף אודות בדיקת קרינה לחצו כאן