מהו גז ראדון ומה הפתרונות הקיימים היום.

גז ראדון ראדון הינו גז אציל, רדיואקטיבי, חסר צבע, ריח או טעם. הראדון נוצר מהתפרקות היסוד ראדיום 226, הנמצא בריכוזים שונים ובכמויות שונות בכל סוגי הקרקעות ובחומרי בניה עשויים מקרקע. גז ראדון נמדד ביחידות בקרל למטר מעוקב, המשרד להגנת הסביבה קבע בהתאם להמלצות הוועדה הבין לאומית להגנה מקרינה ICRP כי ריכוז גז הראדון המירבי המותר…

החוק למניעת מפגעים (1961).

החוק קובע שאסור לגרום לרעש חזק או בלתי סביר שמפריע או עלול להפריע לנמצאים בקרבת מקור רעש. מכוח החוק הותקנו תקנות: תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 התקנות קובעות מהו רעש בלתי סביר ואת אופן מדידתו. קיימת התייחסות ספציפית לרעש התקפי, לרעש עם טון בולט ולרעש פיצוצים בשכיחות נמוכה. כמו כן התקנות קובעות את אופן…