כמה קרינה אלקטרומגנטית יש לנו במפעל? פתרונות מיגון קרינה יעילים

 

מה הינו מיגון קרינה אלקטרומגנטית?

כל יום, כמעט כל אחד ואחת מכם נחשף לכמות כל שהיא של קרינה אלקטרומגנטית. קרינה זאת נפלטת ממנעד רב של מקורות, כשבין השאר עסקינן הודות קווי מתח גבוה, מכשור חשמלי וכיוצא בזאת. הקרינה האלקטרומגנטית הינה חפה מטעם, ריח, או גוון, אך הנכם חשופים אליה בכל אזור, בין אם במפעל ובין אם בבית שלכם ובכל עת נתונה. בכל חלל שבו זורם חשמל, במידה ומדובר בחיווט ביתי, קווי מתח גבוה או כבלים – סביב הזרם החשמלי נוצרים שדות אלקטרומגנטיים. את עוצמת השדה מודדים ביחידות של מיליגאוס, כאשר מתחת לקווי מתח גבוה עוצמת השדה עשויה להגיע גם ל- מאתיים מיליגאוס, בסמוך למכשיר חשמלי, כמו למשל – מכונת כביסה.

כיצד מבצעים בדיקת קרינה מרשת החשמל?

בדיקה קרינה מרשת החשמל (קרינה אלקטרומגנטית)  היא בדיקה המבוצעת על ידי בודק קרינה מוסמך המצוייד במכשירי בדיקה מקצועיים,  על מנת למדוד את רמת הקרינה מרשת החשמל באזור המבוקש. במסגרת בדיקת קרינה שכזו עובר בודק הקרינה המוסמך עם מכשירי החישה  באזורים החשודים בקרינה מעל התקן – כזו  שעלולה להזיק לבריאות, והוא יבדוק את רמת הקרינה האלקטרומגנטית באזור.…