המשרד להגנת הסביבה המשרד לאיכות הסביבה

משרד ממשלתי הממונה על איכות הסביבה בישראל. באתר המשרד ניתן למצוא מידע על מגוון נושאים סביבתיים כגון : רעש, אנרגיה, קרינה ועוד

ארגון הבריאות העולמי ארגון הבריאות העולמי
אחראי על נושא הבריאות העולמית.(הארגון משתייך לאו"ם)
הארגון הבינ"ל להגנה מפני קרינה (IRPA) הארגון הבינ"ל להגנה מפני קרינה (IRPA)
יוצר תקשורת והדברות בין מגוון גופים מרחבי העולם בנושאי קרינה(מימון מחקרים וסיוע בקביעת תקנים.
הוועדה הבינ"ל להגנה מפני קרינה בלתי מייננת_ הוועדה הבינ"ל להגנה מפני קרינהבלתי מייננת (ICNIRP)
גוף זה מרכז את המידע בתחום הקרינה הבלתי מייננת.
ומייעץ לגבי סיכונים בריאותיים שבחשיפה לקרינה בלתי מייננת.
The International Agency for Research on Cancer (IARC)_ הסוכנות הבינ"ל לחקר הסרטן (IARC)
המטרת הארגון- זיהויהגורמים לסרטן.
הארגון משקיע במחקרים על גורמים סביבתיים המשפיעים על הסיכוי לחלות בסרטן.
International EMF Project_ International EMF Project
ערכי סף לחשיפה לקרינה ברחבי העולם, מפה המפרטת את רמות הקרינה המותרות בכל מדינה בעולם.