בדיקת רעש – עמידה בתקנות לרעשי סביבה

bdikot raashא. עמידה בתקנות לרעשים מזיקים במקומות עבודה.

ב. בקרת מכונות מרעישות.

ג. עמידה בחוקי איכות הסביבה

מכשיר למדידת עוצמת הרעשים בדציבלים

הגדרות רעש מזיק:

מפלס דציבל A משך זמן מותר (שעות)
82 16
85 8
88 4
91 2
94 1
97 1/2

חשיפה לרעש נקבעת לפי מפלס זמן

ביצוע בדיקות רעש על מומחה

בדיקה אישית מבוצעת במטרה להעריך את חשיפת העובד לרעש.

* עדיף לבצע בדיקה אישית תוך שימוש בדוזימטר.

*ניתן לבצע בדיקות  גם בעזרת מד רעש, כאשר יתרונה העיקרי הוא בכך שניתן לבדוק מספר רב יותר של עובדים בפרק זמן קצר יותר.

מקורות לרעשי סביבה אותם בודקים בבדיקת רעש

הרעש הוא קול לא רצוי.

אחת הבעיות הקשות שאזרח עלול להיתקל בהן באזור מגוריו, היא רעש סביבתי, הנגרם ממקורות שונים הסמוכים לביתו. ניתן להתייעץ עם מומחה של מיגון רעש.

כגון, רעשים ממזגנים, רעשים באזורי מגורים באזורי תעשיה, רעשים מכלי טייס, מכלי רכב, ומרכבות , רעשי מערכות שמע ומערכות קוליות בתוך אולמות שמחה, מועדונים וכד'.

השפעות בריאותיות הנגרמות כתוצאה מרעש

חשיפה ממושכת לרעשים בעוצמות גבוהות, עלולה לגרום נזק לכושר השמיעה.

*מחקרים העוסקים בנושא של חשיפה לרעש ואבדן כושר השמע,  גילו כי יתכנו הסיפטומים הבאים:

א. שינויים במערכת העיכול, אשר מתבטאים בבחילות, בצרבות ובכאבי ראש עזים.

ב.בעיות שינה, מתח , חרדה ושינויים במצב הרוח.

ג. פגיעה בתפקוד האינטלקטואלי, החברתי והתעסוקתי.

החוק למניעת מפגעי רעש (1961)

החוק קובע שאסור לגרום לרעש חזק או בלתי סביר שמפריע או עלול להפריע לנמצאים בקרבת מקור רעש.

מכוח החוק הותקנו תקנות:

 • תקנות למניעת מפגעים התש"ן-1990
  התקנות קובעות מהו רעש בלתי סביר ואת אופן מדידתו.
  קיימת התייחסות ספציפית לרעש התקפי, לרעש עם טון בולט ולרעש פיצוצים בשכיחות נמוכה.
  כמו כן התקנות קובעות את אופן ההתייחסות וההתחשבות ברעש הרקע.
  רעש בלתי סביר מוגדר בנפרד לחמישה סוגים של מבנים, בהתחשב במשך הרעש ותוך התייחסות שונה לרעש הנשמע בשעות היום (מ-6:00- עד 22:00) ולרעש הנשמע בשעות הלילה (מ-22:00- עד 6:00 למחרת).
 • תקנות למניעת מפגעים התשנ"ג-1992
  התקנות קובעות איסורים, חלקם מוחלטים וחלקם בין שעות מוגדרות, לביצוע מעשים העלולים לגרום לרעש חזק שעלול להפריע. הנושאים לגביהם קיימות הוראות בתקנות הם:
  צופר ומשתיק קול                 מכשירי קול
  תיקונים ושיפוצים                 מכונות
  טלטול מכלים                       הודעות ופרסומת
  מערכת אזעקה בנכס            מערכת אזעקה ברכב
  חבטת שטיחים                     מזגנים ומדחסים
  בעלי חיים
 • תקנות למניעת מפגעים התשל"ט-1979
  התקנות קובעות מהו רעש בלתי סביר מציוד בנייה ואת אופן מדידתו. קיים פירוט של סוגי הציוד שהתקנות חלות עליהם. כמו כן קובעות התקנות את אופן ההתייחסות לרעש רקע.
  על פי התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992 חל איסור מוחלט על הפעלת ציוד בנייה באזורי מגורים בין השעות 19:00 ל-06:00 למחרת ובימי מנוחה, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור.
 • צו סדר הדין הפלילי התש"ס-2000
  הצו כולל פירוט של 29 עבירות קנס. העבירות נוסחו על פי הקבוע בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 והתקנות לפיו. שיעורי הקנסות נעים בין 150 ל- 1,800 ₪ בהליך של ברירת משפט, בהתאם לחומרת העבירה ולמבצעה.
  על פי צו זה, ישנה אבחנה בין סעיפי עבירה המחייבים מדידת מפלסי רעש לבין סעיפי עבירה בהם התרשמותו הסובייקטיבית של רושם הדוח מספקת.בשלב ראשון נאכף הצו על ידי משטרת ישראל. בנוסף החל המשרד להכשיר ולהסמיך את מפקחי יחידות איכות הסביבה ברשויות המקומיות ואנשי המקצוע במשרד לאיכות הסביבה לבצע בדיקות רעשים ולמסור הודעות תשלום קנס ידניות.