בדיקות מערכות אזעקה

בדיקות מערכות אזעקה לפי דרישות חברות הביטוח ומערך כיבוי אש.