חיזוי קרינה + תאימות אלקטרומגנטית

451

חברת מני סגל קרינה ומיגון בע"מ היא חברה המתמחה בעזרה והכוונה לכלל הדורשים ביישום חוק הקרינה, תוך השמת דגש רב על שירות מקצועי ואיכותי בכל שלבי הפרויקט.

חברת מני סגל קרינה ומיגון בע"מ מבצעת הערכת קרינה בסיוע מודל ממוחשב של מקורות הקרינה במקום בו הם ממוקמים כלפי שאר חלקי המבנה. הצורך בביצוע הערכת קרינה לפי מודל ממוחשב נדרש בהתאם לחוק הקרינה משנת 2006. הערכת הקרינה הינה שלב הכרחי ראשון לקבלת היתר הקמה לפרויקט המכיל בתוכו מתקן העלול להקרין (כבלים, שנאים, לוחות חשמל).

המשרד להגנת הסביבה ממליץ לגורמי התכנון לבצע הערכת סיכונים ולחשב את רמות השדה המגנטי הצפויות ולבצע הערכת קרינה עוד לפני הכנסת הדיירים למבנים. ביצוע הערכת קרינה התהליך התכנון חוסך בהוצאות עתידיות ומונע סכנות בזמן אכלוס המבנים.

הערכות קרינה מתבצעות בשלושה שלבים:

 1. הערכת רמות החשיפה לשדות אלקטרומגנטים לצורך קבלת היתר הקמה. שלב זה המבוסס על תוכניות ארכיטקטוניות ותוכניות חשמל ,מתבצע עם תכנון המבנה. שלב זה כולל:
 • פגישה עם המתכננים לצורך לימוד המבנה, תוכנית האכלוס, לחות החשמל ותוואי כבלי החשמל.
 • בניית מודל ממוחשב של מקורות קרינה
 • הרצת סימולציות ממוחשבות
 • הצגת תוצאות הסימולציות לצורך תכנון שינויים שיביאו להפחתת הקרינה
 • הפקת דו"ח הכולל הנחיות להפחתת הקרינה.
 • הגשת דו"ח מדידת הקרינה למשרד הגנת הסביבה וטיפול בהשגת היתר הפעלה למקור הקרינה.

2. פעולות אפשריות לצורך הפחתת הקרינה:

 • הגשת מפרט טכני ללוקח המתייחס לאפשרויות שונות בהפחתת הקרינה בכדי לחסוך מהלקוח הוצאות הסיכוך היקרות. מפרט זה מתייחס גם לעלויות בביצוע הפחתת הקרינה.
 • סיוע ליזם בבחירת הקבלן שיבצע הפחתת הקרינה.

3. בקשה לקבלת היתר להפעלה למתקן חשמל מקרין: שלב זה מתבצע לאחר סיום הבנייה ובסמוך להפעלת המתקן החשמלי.

 • ביצוע מדידות לשל קביעת השגת יעדי הפחתת הקרינה.
 • הגשת דו"ח מדידת הקרינה למשרד הגנת הסביבה וטיפול בהשגת היתר הפעלה למקור הקרינה.

תאימות קרינה אלקטרומגנטית

בסקר תאימות קרינה אלקטרומגנטית נבדקים כלל המרכיבים אשר פוטנציאלית עלולים לפלוט קרינה אלקטרומגנטית מזיקה עקב כשלים בתכנון

תכנון נכון עוזר למתכנני חשמל לבצע תכנוני מערכות חשמל ללא חשש בתפעול מערכות עקב חוסר תאימות אלקטרומגנטית

בעיות בסיסיות בחוסר תאימות אלקטרומגנטית נעוץ בחוסר איזון פאזות של רשת חשמל או בעיות במערכת הארקה .