בדיקה תרמוגרפית

צילום תרמוגרפי בית חולים הילל חדרה מעון ויצו 05.03.13 צילום תרמוגרפי מעון ויצו כרמל צרפתי 10.03.13 צילום תרמוגרפי של לוח משני מפעל פוליקארט 26.02.13

1.חום חריג מריבוי גידים בצנרת

2.עומס יתר

3.מגעים רופפים

4.חוסר אוורור

5.מיקום לא תקין

6.חוסר תחזוקה

יתרונות בדיקה תרמוגרפית

איתור מוקדם של הליקויים מונע :

1.מניעת שריפות אשר תחילתם בלוח החשמל

2.מניעת תקלות בתהליכי עבודה

3.חשבון כספי

המלצה: בתחזוקה מונעת לבצע פעם בשנה בדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל .

אישור תקינות

דוח אישור תקינות המבוסס על צילום תרמוגרפי הינו תנאי הכרחי בביטוח מפעלים, מבני ציבור לשם קבלת אישור הפעלת עסק .